igm - robotické svařování po celém světě

igm nabízí komplexní řešení pro automatizované svařovací a řezací procesy.

Rozmanitost produktů pro jednotlivé aplikace v oblasti technologie svařovacích robotů je unikátní na celém světě. S více než 30-ti roky zkušeností při vývoji svařovacích robotů, při návrhu specifických zákaznických řešení výrobních zařízení, dokážeme nabídnout široký sortiment systémových modulů.

Vítejte ve světě svařovacích robotů!

[image:igm-weldingrobot-rti400]Modulární svařovací robot série RTE 400

Na trhu jsou k dispozici další nové mechanické komponenty. Rozšířili jsme řadu našich systémových modulů pro splnění požadavků mnoha našich zákazníků. Tyto systémové moduly nabízíme v několika různých velikostech, pro větší rozšíření pracovní zóny robota. Unikátním rysem našich robotů je vedení všech médií, nutných pro svařování středem první osy a následně jsou vedeny prostřednictvím duté hřídele v zápěstí robota k hořáku. Toto unikátní řešení propojení podavače drátu s hořákem umožňuje dvě otočky hořáku. To vše výrazně zlepšuje snadnou dostupnost robota do úzkých prostor obrobků, a tudíž snadné provedení kruhových svarů. Navíc jsme integrovali kolizní bezpečnostní vypínání hořáku do zápěstí robota. Spojením vynikajících vlastností kloubové konstrukce s AC-servopohony a bezvůlovými převody dokážeme zajistit rychlou akceleraci a přesné trajektorie.

Svařovací roboti s až 9 osami

Doplněním základny o další otočnou osu spolu s delším otočným ramenem, umožnilo značně rozšířit pracovní zónu kloubových robotů. Rotační základna rozšiřuje průměr pracovní zóny všech robotických designů o 1400 mm. Použitím externí rotační osy a prodloužením lineárních os můžeme, dosáhnout maximálního průměru pracovní zóny až 5200 mm. Typ RTE 400 s 9 osami zaručuje úplnou volnost pohybu: první otočné rameno s přídavnou rotační osou umožňuje rozsah otáčení o 360 °. Použitím  otočné základny robota a igm laserové kamery iCAM na rotační mini-ose kolem plynové hubice jsme uzavřeli tuto úspěšnou sérii.

Součásti systémů svařovacích robotů

Svařovací robot série RTE 400 s 6, 7, 8 nebo 9 osami, a pracovním rozsahem až do 5200 mm

igm robot ovládaný programovací konzolou K6

Senzorové systémy pro hledání dotykem a vyhledávání švu napětím na oblouku

Laserová kamera iCAM pro sledování spáry

Off-line programovací systém

Široká škála různých rotačních a lineárních jednotek použitých jako externí osy robota

Moduly polohovacích zařízení jako samostatné osy anebo v kombinaci až 3 os s nosností do 25000 kg

Svařovací zařízení pro svařování metodou MIG / MAG (standard nebo tandem), TIG, Plazma

Senzorem řízený úkosovací stroj iBS

Speciální konstrukce řezací hlavy umožňuje úkosování plochého plechu s různými a také proměnnými úhly úkosů pro přímé nebo zakřivené řezy. Optimálních výsledků je dosaženo použitím igm laserového kamerového snímače iCAM, který je vhodný zejména pro kontinuální navádění hořáku podél horního okraje při řezání úkosů. Na základě naměřených hodnot, je hořák kontinuálně veden s okrajem plechu. Tímto způsobem může být dosaženo přesnosti otupení 0,5 mm.

read more [http://www.igm-group.com/en/products]